ค้นหา

Q&A : สั่งสอนลูกแต่ละที…จำเป็นต้องทำรุนแรงด้วยหรอ ?

การสั่งสอนบุตรของตัวเองเป็นเรื่องปกติที่คนเป็นพ่อแม่สามารถทำได้…แต่ถึงขั้นลงไม้ลงมือ ทำให้เป็นอันตรายต่อร่างกายและจิตใจ ของเด็กควรหรือไม่??

ทารุณกรรมเด็ก?

การทำร้ายหรือทำให้บุตรเป็นอันตรายแก่ร่างกายและจิตใจ ตามกฎหมายคุ้มครองเด็ก ถือว่าเป็นการกระทำทารุณกรรมต่อเด็ก มีโทษจำคุกไม่เกิน 3 เดือน หรือปรับเงินไม่เกิน 30,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และอีกอย่าง “เด็กทุกคนต้องได้รับการปกป้อง คุ้มครอง เพื่อให้มีวัยเด็กที่ปลอดภัยและเป็นสุข ซึ่งไม่ควรมีเด็กคนใด ต้องใช้ชีวิตอยู่กับความหวาดกลัว เราจึงอยากเรียกร้องให้ทุกคนตื่นตัว ต่อการปกป้องคุ้มครองเด็กก่อนที่จะสายเกินไป เพราะทุกคนต่างมีส่วนสำคัญในการยุติความรุนแรงต่อเด็กในสังคม”

พบเห็นการทารุณกรรมเด็ก แจ้งศูนย์ช่วยเหลือสังคม สายด่วน 1300 

สียงกฎหมาย ตอน ตอน หนูเจ็บนะ

https://soundcloud.com/user-167217831/109-1?in=user-167217831%2Fsets%2F3rzm0q0e3byn&fbclid=IwAR0vMbYpakRrJnUzslO2n35sTI6RSb1bORhFNO21efFWkIECfJ5aWnM0Jg4

อ้างอิง พ.ร.บ.คุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546 มาตรา 26, 40, 41, 78