ค้นหา

Lawget : 4 ทางเลือก เมื่อกำลังจะโดนยึดทรัพย์

ทำอย่างไรได้บ้าง ? เมื่อกำลังจะโดนยึดทรัพย์หากเราถูกฟ้องร้องโดยเจ้าหนี้ และกำลังจะถูกยึดทรัพย์นั้น

มีตัวเลือกหลายทางที่สามารถจะทำได้ตามนี้

1. ชำระหนี้

2.ขอประนอมหนี้ กับเจ้าหน้าที่ ถ้าทรัพย์สินที่โดนยึดไปยังไม่มีการขายทอดตาด

3.ต่อสู้คดีในชั้นศาล

4.ตรวจสอบให้แน่ใจว่าทรัพย์สินที่ถูกยึดนั้นถูกต้องหรือไม่

*กรณีที่ลูกหนี้แพ้คดีและถึงขั้นตอนการยึดหรืออายัดทรัพย์แล้ว ลูกหนี้ก็ควรจะตรวจสอบด้วยว่าทรัพย์สินที่ถูกยึดไปนั้น ดำเนินการถูกต้องตามกระบวนกันหรือไม่ และมีการประเมินราคาต่ำกว่าความเป็นจริงหรือไม่ เพื่อที่จะได้ไม่เสียประโยชน์ในส่วนนี้

ถ้าลูกหนี้ไม่มีทรัพย์สินให้ยึดเลย จะทำยังไง ?

ในกรณีที่พนักงานบังคับคดีได้เริ่มกระบวนการบังคับคดีแล้ว (ภายในเวลา 10 ปี นับแต่วันพิพากษา)

แต่ในช่วงเวลานั้นลูกหนี้ไม่มีทรัพย์สินใด ๆ ที่สามารถยึด หรืออายัดได้เลย พนักงานก็จะไม่สามารถดำเนินการยึดทรัพย์อะไรได้ แต่ในอนาคตเกิดพบว่าลูกหนี้มีทรัพย์สินที่สามารถยึดได้ขึ้นมา พนักงานบังคับคดีก็สามารถดำเนินการยึด หรืออายัดทรัพย์สินดังกล่าวได้ทันที โดยไม่มีกำหนดเวลาหมดอายุจนกว่าลูกหนี้จะชำระเงินครบตามจำนวน

สอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับการยึดหรืออายัดทรัพย์สิน กรมบังคับคดี โทร. 0 2881 4999

เป็นกำลังใจให้ทุกคนนะครับ เราจะผ่านเรื่องนี้ไปด้วยกัน ^^