ค้นหา

คำนี้ในกฎหมาย: หมายจับ

#หมายจับ : คำนี้ในกฎหมายแปลว่าอะไร?

คำว่า “หมายจับ” นั้น หมายถึง หนังสือที่ศาลอนุญาตให้เจ้าหน้าที่ตำรวจ หรือ พนักงานฝ่ายปกครอง จับกุมผู้ต้องหา หรือ จำเลย ที่กระทำความผิด หรือ เชื่อว่าได้กระทำความผิดผู้ที่จะออกหมายจับได้นั้น คือ ศาล “หมายจับ” ที่ได้บัญญัติไว้ตามกฎหมายในมาตรา 66 วรรคแรก ว่า “เหตุที่จะออกหมายจับได้มี ดังต่อไปนี้

1. เมื่อมีหลักฐานตามสมควรว่าบุคคลใดน่าจะได้กระทำความผิดอาญา ซึ่งมีอัตราโทษจำคุกอย่างสูงเกิน 3 ปี

2. เมื่อมีหลักฐานตามสมควรว่าบุคคลใดน่าจะได้กระทำความผิดอาญา และมีเหตุอันควรเชื่อว่าจะหลบหนี หรือ จะไปยุ่งเหยิงกับพยานหลักฐาน หรือ ก่อเหตุอันตรายประการอื่น”

คำว่า “การหลบหนี” หมายถึงอย่างไร?การหลบหนีนั้น คือ การโอ้เอ้ โยกโย้ ประวิงเวลา ไม่ยอมมาตามหมายเรียกโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร หรือไม่มีที่อยู่เป็นหลักแหล่ง

สามารถดูคลิป 3 หมายอาญา – หมายจับ เพิ่มเติมได้