ค้นหา

คำนี้ในกฎหมาย: ฆ่าโดยไตร่ตรองไว้ก่อน

#ฆ่าโดยไตร่ตรองไว้ก่อน : คำนี้ในกฎหมายแปลว่าอะไร?
.


คำว่า “การฆ่าผู้อื่นโดยไตร่ตรองไว้ก่อน” นั้น หมายถึง การที่ผู้ลงมือกระทำความผิดได้คิดไตร่ตรองไว้ล่วงหน้าแล้วว่าจะฆ่าใคร ได้ทบทวนแล้วจึงตัดสินใจ ตกลงใจที่จะฆ่าผู้อื่น
.
ตามประมวลกฎหมายอาญาในมาตรา 289 (4) ได้บัญญัติโทษไว้เพียงสถานเดียว คือโทษ “ประหารชีวิต”
.
ถ้ามีการกระทำดังต่อไปนี้ถือว่าเป็นการฆ่าคนตายโดยไตร่ตรองไว้ก่อน
.
1.การจ้างวานฆ่าผู้อื่น
2.การคบคิดกันวางแผนฆ่าผู้อื่น
3.การตระเตรียมอาวุธที่ใช้ในการฆ่า
4.การจัดเตรียมยานพาหนะที่ใช้ในการเดินทางเพื่อไปฆ่าผู้อื่น
.
อ่านเพิ่มเติมได้ที่ https://justicechannel.org
#กฎหมายน่ารู้ #ศัพท์กฎหมายวันละคำ #ชื่นใจคนไทยรู้กฎหมาย