ค้นหา

ผัวเมีย ตีกัน ! “ทำร้ายร่างกาย” ช่วยอะไรไม่ได้จริงหรือ?

สามีหรือภรรยาทำร้ายร่างกาย มีความผิดตามกฎหมาย (ยอมความได้)
ความผิดฐานกระทำความรุนแรงในครอบครัว : จำคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับไม่เกิน 6,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
ความผิดฐานทำร้ายร่างกายจนเกิดอันตรายแก่กายหรือจิตใจ : จำคุกไม่เกิน 2 ปี หรือปรับไม่เกิน 40,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

พบเห็น “ทำร้ายร่างกาย” ช่วยอะไรไม่ได้จริงหรือ

ผู้พบเห็นการกระทำความรุนแรงในครอบครัว มีหน้าที่แจ้งพนักงานเจ้าหน้าที่ โดยได้รับความคุ้มครอง ไม่ต้องรับผิดทางแพ่ง ทางอาญา ทางปกครอง

ช่วยได้อย่างไร ?

1. ตั้งสติให้ดีก่อนหาทางช่วยเหลือ พบเห็นคนอื่น “ตกอยู่ในอันตราย” หากไม่เข้าช่วยเหลือ ผู้ถูกทำร้ายอาจเจ็บสาหัสหรือตาย ซึ่งตนเอง “อาจช่วยได้” และประเมินเหตุการณ์แล้ว “ไม่น่าจะต้องกลัวเป็นอันตราย” แก่ตนเองหรือผู้อื่น

2. เข้าไปห้ามและเจรจาไกล่เกลี่ย ถ้าประเมินสถานการณ์แล้วคนร้ายไม่มีอาวุธ สามารถเข้าแยกตัวออกผู้ถูกทำร้ายออกจากคนก่อเหตุ

3. รีบตามคนมาช่วยร่วมด้วย หาวิธีและหาหนทางตามคนมาช่วยให้ได้มากที่สุด เพื่อระงับเหตุไม่ให้ลุกลามบานปลาย เช่น รปภ. ที่อยู่ในจุดเกิดเหตุ

4. โทรแจ้งหน่วยงานที่ให้ความช่วยเหลือได้เร่งด่วน
– ตำรวจ โทร. 191
– ศูนย์ช่วยเหลือสังคม สายด่วน 1300
– ศูนย์ช่วยเหลือเร่งด่วน สายด่วน 1507, 1578
– มูลนิธิปวีณาเพื่อเด็กและสตรี สายด่วน 1134

พบเห็นคนถูกทำร้าย ไม่มีเหตุสมควรกลัวเป็นอันตราย ไม่เข้าไปช่วย อาจมีความผิดพบเห็นคนอื่นตกอยู่ในอันตราย “ที่ตนอาจช่วยได้” และ “ไม่น่าจะต้องกลัวเป็นอันตราย” แก่ตนเองหรือผู้อื่น แต่ไม่ช่วยตามความจำเป็น : จำคุกไม่เกิน 1 เดือน หรือปรับไม่เกิน 10,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

หากผู้พบเห็นคนถูกทำร้ายมีเหตุสมควรกลัวเป็นอันตราย ไม่เข้าไปช่วย ไม่มีความผิด เช่น
– ผู้ก่อเหตุมีอาวุธ
– ผู้ก่อเหตุขู่ว่ามีอาวุธ, ทำร้าย
– ผู้ก่อเหตุเป็นผู้ชาย แต่ผู้เห็นเหตุการณ์เป็นผู้หญิง

อ้างอิง :
1. ประมวลกฎหมายอาญา (มาตรา 374, 295)
2. ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (มาตรา 79, 80)
3. พระราชบัญญัติความคุ้มครองผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. 2550 (มาตรา 4, 5)