ค้นหา

LAW เป็นประเด็น : ออกหมายจับต้องมี หลักฐาน และ มีเหตุ

#LAWเป็นประเด็น ออกหมายจับต้องมี หลักฐาน และ มีเหตุ
1.ต้องมีหลักฐานพอสมควรว่าบุคคลใดน่าจะมีความผิดอาญาที่มีอัตราโทษจำคุกเกิน 3 ปี
2.มีเหตุให้เชื่อว่าบุคคลนั้นน่าจะทำความผิดทางอาญา
– จะหลบหนี ; ไม่มีที่อยู่เป็นหลักแหล่ง ไม่มาตามหมาย หรือตามนัด และไม่มีเหตุอันสมควร
– จะยุ่งกับพยานหลักฐาน
– จะก่อเหตุอันตรายอื่น