ค้นหา

ดำเนินคดีอาญากับคนบ้าได้หรือไม่

กฎหมายน่ารู้ 36 : การดำเนินคดีอาญากับ “ผู้ป่วยจิต” ต้องผ่านกระบวนการตรวจพิสูจน์ทางนิติจิตเวช

ความรับผิดอาญาของ “คนบ้า”

 1. กระทำความผิดขณะ “บ้า” + “เป็นคนบ้าจริง” = ไม่ต้องรับโทษ และนำตัวไปรักษาอาการทางจิต
 2. กระทำความผิดขณะ “บ้า” + “เป็นคนบ้าบางเวลา” = รับโทษ แต่ศาลจะลดโทษให้ก็ได้

ลักษณะแบบไหนที่กฎหมายถือว่า “บ้า” “คนบ้า”

 • ไม่รู้ผิดชอบชั่ว-ดี
 • บังคับการกระทำและจิตใจตัวเองไม่ได้
 • สติฟั่นเฟือน ป่วยจิต”คนบ้าบางเวลา”
 • รู้ผิดชอบชั่ว-ดีอยู่บ้าง
 • บังคับการกระทำและจิตใจตัวเองได้บ้าง
 • สติไม่ฟั่นเฟือน

ผู้กระทำความผิดต้องตรวจพิสูจน์ทางนิติจิตเวชว่า “บ้าจริง” หรือ “แกล้งบ้า” ทั้งก่อนและหลังการพิจารณาลงโทษ

 1. ถ้ามีเหตุเชื่อว่า “บ้า” ตำรวจ อัยการ และศาลนำตัวผู้กระทำความผิดไปตรวจพิสูจน์ทางนิติจิตเวช
 2. ผลตรวจพิสูจน์ทางนิติจิตเวชระบุว่า “บ้าจริง”ศาลประเมินความสามารถในการต่อสู้คดี
 3. คนบ้าที่ “ต่อสู้คดีได้”นำตัวไปรักษาอาการทางจิตที่โรงพยาบาล
 4. ขณะที่ “รักษาอาการทางจิตอยู่”ให้ประเมินความสามารถในการต่อสู้คดี (ซ้ำ)
 5. คนบ้า “ต่อสู้คดีได้”นำตัวกลับเข้าสู่กระบวนการพิจารณาและลงโทษตามกฎหมาย

ความรับผิดอาญาของ “คนบ้า”

 1. กระทำความผิดขณะ “บ้า” + “เป็นคนบ้าจริง” = ไม่ต้องรับโทษ และนำตัวไปรักษาอาการทางจิต
 2. กระทำความผิดขณะ “บ้า” + “เป็นคนบ้าบางเวลา” = รับโทษ แต่ศาลจะลดโทษให้ก็ได้

ข้อมูล : ประมวลกฎหมายกฎหมายอาญา มาตรา 65

Credit : กรมสุขภาพจิตปรึกษาปัญหาสุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต สายด่วน 1323