ค้นหา

สงกรานต์นี้ งด 5 สาดดดด #เตือนแล้วนะ

งดสาดน้ำ : งดรวมกลุ่มสาดน้ำ ประแป้ง คอนเสิร์ต ปาร์ตี้โฟม

โทษ : จำคุกไม่เกิน 2 ปีหรือปรับไม่เกิน 40,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับ
อ้างอิง : (1) พ.ร.บ. โรคติดต่อ พ.ศ.2558
(2) พ.ร.ก.การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน 2548
(3) มาตรการช่วงเทศกาลสงกรานต์

ดสาดน้ำลาย : งดพูดคำหยาบคาย ใส่ความให้คนอื่นเสียหาย/ดูถูก/เกลียดชัง

โทษ : จำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 20,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
อ้างอิง : ประมวลกฎหมายอาญา

งดสาดกระสุน : งดยิงปืนขึ้นฟ้า

งดใช้อาวุธปืน โดยไม่ได้รับอนุญาต
โทษ : จำคุก 1-10 ปี และปรับ 2,000 – 20,000 บาท
อ้างอิง : พ.ร.บ.อาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน. วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน พ.ศ. 2490

งดสาดกระสุน : งดยิงปืนขึ้นฟ้า

งดพกพาอาวุธปืนไปในที่สาธารณะ
โทษ : จำคุกไม่เกิน 5 ปี หรือปรับไม่เกิน 10,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
อ้างอิง : พ.ร.บ.อาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน. วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน พ.ศ. 2490

งดสาดน้ำเมา : เมางดขับ


โทษ : จำคุกไม่เกิน1ปี หรือปรับ 5,000 – 20,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และศาลสั่งพักใช้ใบอนุญาตขับขี่ไม่น้อยกว่า 6 เดือน หรือเพิกถอนใบอนุญาตขับขี่
อ้างอิง : พ.ร.บ จราจรทางบก พ.ศ. 2522

งดสาดอารมณ์ : ไม่ทำร้ายคนอื่น


โทษ : จำคุกไม่เกิน 2 ปี หรือปรับไม่เกิน 40,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
อ้างอิง : ประมวลกฎหมายอาญา

ไม่ละเมิดเรื่องสิทธิ มีสติสักนิด ไม่ผิดกติกา นำพาสังคมเคารพกฎหมาย #เตือนแล้วนะ 

ด้วยความหวังดี จาก สำนักงานกิจการยุติธรรม กระทรวงยุติธรรม