ค้นหา

กำไล EM คืออะไร มาตรการทางเลือกแทนการจำคุก

กำไล EM เป็นมาตรการทางเลือกแทนการจำคุก เพื่อลดความแออัดในเรือนจำ โดยคำนึงถึงความรุนแรง ของการกระทำผิดและโทษที่ควรได้รับ การใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัวกับกลุ่มเป้าหมาย โดยเฉพาะผู้ได้รับการพักการลงโทษนั้น ก่อนการปล่อยตัวผู้ต้องขัง ต้องผ่านโปรแกรมที่เข้มข้น เพื่อพัฒนาพฤตินิสัย จนมีพฤติกรรมที่ดีขึ้น และเข้าสู่กระบวนการพิจารณาวินิจฉัยพักการลงโทษ การพิจารณาในประเด็นต่างๆ ได้แก่ ผู้อุปการะที่จะให้การดูแล ชุมชนที่จะกลับไปพักอาศัย ตลอดจนความเห็นของคู่กรณีหรือผู้เสียหาย ซึ่งหากเข้าเกณฑ์ จะมีโอกาสในการพักการลงโทษและติดอุปกรณ์กำไล EM กำไล EM สามารถตรวจสอบได้ว่า บุคคลดังกล่าวอยู่ที่ไหน โดยผู้ถูกปล่อยตัวที่ได้พักโทษทุกคน ยกเว้น ป่วยเจ็บจนไม่สามารถเคลื่อนไหวได้ จะต้องติดอุปกรณ์เป็นเวลา 1 ปี หลังจากการปล่อยตัว ฉะนั้นในเวลา 1 ปี เป็นระยะเวลาที่เสี่ยงที่สุดในการทำความผิดซ้ำ คนที่ปล่อยไปตั้งแต่อุปกรณ์นี้และมอนิเตอร์จากศูนย์ EM เพื่อควบคุมความประพฤติ หาก 1 ปี หากไม่เพียงพอกรมคุมประพฤติสามารถติดเพิ่มเติมได้ .สำหรับคลิปนี้ ฅ.ยุติธรรม ตอนพนักงานคุมประพฤติ เราตั้งใจจะนำเรื่องราวแลพแนวทางการทำงานของเจ้าหน้าที่และเครื่องมือที่ใช้ในการคุมประพฤติของกระทรวงยุติธรรม

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ facebook สำนักงานกิจการยุติธรรม กดที่นี่