ค้นหา

การลงโทษผู้กระทำผิดทางอาญา ด้วยวิธีการอื่นแทนการจำคุก (Non custodial measures)

“การจำคุกไม่ได้เหมาะสมกับทุกคนที่ทำผิด” โดย สุภัทรา ปกาสิทธิ์ วโรตม์สิกขดิตถ์ นักวิชาการยุติธรรมชำนาญการพิเศษ

โดยทั่วไปการลงโทษผู้กระทำผิดทางอาญาในปัจจุบันจะมีด้วยกัน 5 สถาน ได้แก่

1.โทษประหารชีวิต

2.โทษจำคุก

3.โทษกักขัง

4.โทษปรับ

5.โทษริบทรัพย์สิน

ส่วนใหญ่คนเราจะเข้าใจกันว่าทำผิดก็ต้องโดนจำคุก แต่จากการศึกษาค้นคว้างานวิจัยเราก็ได้พบว่าวิธีการนำคนผิดเข้าคุกมันไม่ใช่วิธีที่ดีที่สุด เช่น คนที่ทำผิดเล็กๆน้อย หรือคดีเล็กๆหากต้องไปติดคุกกับอาชญากร บางทีคนที่ถูกจำคุกคนนั้น อาจจะไปซึมซับความเป็นอาชญากรในคุกก็เป็นได้ ผลที่ออกมาหลังจากที่เค้าออกมาจากคุกคงจะส่งผลเสียต่อตัวเค้าเองและสังคมอีกด้วย เราเลยอยากจะพาเพื่อนๆมาทำความรู้จักกับมาตรการ “การลงโทษผู้กระทำผิดทางอาญา ด้วยวิธีการอื่นแทนการจำคุก”