ค้นหา

JSOC : ศูนย์เฉพาะกิจเฝ้าระวังความปลอดภัยของประชาชน Ep.4

การติดตามและเฝ้าระวังผู้พ้นโทษ กลุ่ม Watch list โดยคัดเลือกจากกลุ่มที่กระทำความผิดในคดีอุกฉกรรจ์ สะเทือนขวัญก่อน ไม่ว่าจะเป็น

  1. ฆ่าเด็กหรือข่มขืนเด็ก (child murder or child rape and homicide)
  2. ฆ่าข่มขืน (Rape – murders crimes)
  3. ฆาตกรต่อเนื่อง (Serial Murders)
  4. ฆาตกรโรคจิต (Crimes committed by a Sociopath or a Psychopath)
  5. สังหารหมู่ (Mass Murders)
  6. ชิงทรัพย์/ปล้นทรัพย์โดยการฆ่า (Robbery-Homicide Crimes)
  7. นักค้ายาเสพติดรายสาคัญ (Major drug dealers)

และดูพฤติกรรมว่าเคยมีประวัติกระทำความผิดมาก่อนหรือไม่ สาเหตุการกระทำความผิดเกิดจากอะไร. เกิดจากสภาพทางจิตใจหรือไม่? หรือเกิดจากการบีบคั้นทางสังคมหรือไม่?

พอรู้สาเหตุก็จะทำการแก้ไข มีการเตรียมความพร้อมในการออกไปสู่สังคมภายนอก ส่งเสริมอาชีพ สามารถเลี้ยงดูตัวเองได้ พัฒนาพฤตินิสัยทั้งด้านจิตใจด้วย

#JSOC