ค้นหา

“การจำคุกไม่ได้เหมาะสมกับทุกคนที่ทำผิด” Non-custodial measures

โดย สุภัทรา ปกาสิทธิ์ วโรตม์สิกขดิตถ์ นักวิชาการยุติธรรมชำนาญการพิเศษ

Non custodial measures : การลงโทษผู้กระทำผิดทางอาญา ด้วยวิธีการอื่นแทนการจำคุก

โดยทั่วไปการลงโทษผู้กระทำผิดทางอาญาในปัจจุบันจะมีด้วยกัน 5 สถาน ได้แก่ โทษประหารชีวิต โทษจำคุก โทษกักขัง โทษปรับ โทษริบทรัพย์สิน ส่วนใหญ่คนเราจะเข้าใจกันว่าทำผิดก็ต้องโดนจำคุก แต่จากการศึกษาค้นคว้างานวิจัยเราก็ได้พบว่าวิธีการนำคนผิดเข้าคุกมันไม่ใช่วิธีที่ดีที่สุด เช่น คนที่ทำผิดเล็กๆน้อย หรือคดีเล็กๆหากต้องไปติดคุกกับอาชญากร บางทีคนที่ถูกจำคุกคนนั้น อาจจะไปซึมซับความเป็นอาชญากรในคุกก็เป็นได้ ผลที่ออกมาหลังจากที่เค้าออกมาจากคุกคงจะส่งผลเสียต่อตัวเค้าเองและสังคมอีกด้วย เราเลยอยากจะพาเพื่อนๆมาทำความรู้จักกับมาตรการ “การลงโทษผู้กระทำผิดทางอาญา ด้วยวิธีการอื่นแทนการจำคุก”