ค้นหา

“6 แบบพินัยกรรม” ที่ต้องทำก่อนตาย

ทรัพย์สินที่มีตายไปก็เอาไปไม่ได้ … ถึงแม้จะเอาไปไม่ได้แต่เราก็สามารถส่งต่อทรัพย์สินให้กับคนข้างหลังได้ โดยการทำพินัยกรรมเพื่อจัดการทรัพย์สินของเราให้เรียบร้อยก่อนที่เราจะจากโลกนี้ไป

พินัยกรรมตามที่กฎหมายกำหนด มี 6 เเบบ ได้แก่
1. พินัยกรรมแบบธรรมดา
2. พินัยกรรมแบบเขียนเองทั้งฉบับ
3. พินัยกรรมแบบเอกสารฝ่ายเมือง
4. พินัยกรรมแบบเอกสารลับ
5. พินัยกรรมแบบวาจา
6. พินัยกรรมแบบทำตามกฎหมายต่างประเทศ