ค้นหา

ผู้สนับสนุน : คำนี้ในกฎหมาย

#ผู้สนับสนุน.. คือ คนที่ไม่ได้มีเจตนาลงมือทำผิดด้วยตนเอง.. แต่เจตนาช่วยเหลือให้ความสะดวกในการทำผิดของตัวการ.. ให้ทำผิดได้โดยสะดวก..
.
เช่น จัดหาอาวุธ จัดหายานพาหนะ คอยดูลาดเลา เปิดช่องทางเข้าบ้าน หรือดูต้นทาง..
.
กฎหมายบัญญัติว่า ผู้สนับสนุน จะต้องให้การสนับสนุนก่อน หรือในขณะที่ตัวการลงมือกระทำผิดเท่านั้น..
.
ดังนั้น คนที่ช่วยให้ตัวการหลบหนีหลังทำผิด หรือให้ที่พักพิง หรือปิดบังซ่อนเร้นพยานหลักฐาน. จึงไม่ผิดฐานผู้สนับสนุน เพราะให้การสนับสนุนหลังเกิดความผิดแล้ว..
.
แต่มีความผิดฐานช่วยผู้กระทำความผิด หรือเป็นผู้ต้องหาว่ากระทำความผิด ที่ไม่ใช่ความผิดลหุโทษ เพื่อไม่ให้ต้องโทษ โดยให้พำนักแก่ผู้นั้น โดยซ่อนเร้นหรือโดยช่วยผู้นั้นด้วยประการใดเพื่อไม่ให้ถูกจับกุม
.
ผู้สนับสนุน รับโทษเพียงบางส่วน.. ไม่ต้องรับเต็มเหมือนตัวการ ตัวการร่วม และผู้ใช้.. เพราะเขาแค่มีส่วนช่วยเหลือ แต่ไม่ได้ลงมือทำผิด หรือร่วมใจมาตั้งแต่ต้นๆ..
.
.
ผู้สนับสนุน : #คำนี้ในกฎหมายแปลว่า : ผู้ที่ช่วยเหลือหรือให้ความสะดวกแก่ผู้กระทำความผิดไม่ว่าก่อนหรือในขณะกระทำความผิด ตัวอย่างเช่น
– นายหาญ ต้องการจะไปฆ่านายหาด
– จึงไปขอยืมปืน นายหวยที่บ้าน
– นายหวยเมื่อได้ยินว่าจะเอาปืนไปฆ่านายหาด ก็ได้ส่งมอบปืนของตนให้นายหาญไป
– นายหวยจึงมีความผิดฐาน “ผู้สนับสนุน”

#กฎหมาย #ศัพท์กฎหมายวันละคำ #ผู้สนับสนุน #คดีอาญา #ชื่นใจคนไทยรู้กฎหมาย #รู้กฎหมายไว้ใช้กฎหมายเป็น #สำนักงานกิจการยุติธรรม