ค้นหา

ขับรถยนต์ โดยไม่มีใบขับขี่ ผิดกฎหมายหรือไม่?
ขับรถยนต์ โดยไม่มีใบขับขี่ ผิดกฎหมายหรือไม่?

การขับรถยนต์โดยไม่มีใบอนุญาต ไม่พกใบขับขี่ หรือใบขับขี่หมดอายุ มีความผิดไหม ?

ใบขับขี่ หรือ ใบอนุญาตขับขี่ คือ เอกสารที่กรมการขนส่งทางบก ออกให้กับบุคคลเพื่อแสดงว่ามีคุณสมบัติสามารถขับขี่รถสัญจรบนท้องถนนได้ เนื่องจากผ่านการอบรมและทำการทดสอบเรียบร้อยแล้ว โดยสามารถขับขี่ยานพาหนะต่าง ๆ ตามแต่ประเภทของใบขับขี่ นั้น ๆ บนท้องถนนได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย

ขับรถโดยไม่มีใบขับขี่ มีความผิดอย่างไร : จำคุกไม่เกิน 1 เดือน หรือปรับไม่เกิน 1,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
ไม่พกใบขับขี่ หรือไม่สามารถแสดงหลักฐานต่อเจ้าหน้าที่ได้ ขณะขับขี่รถหากไม่ได้พกใบขับขี่ไม่ว่าจะเป็นตัวจริง สำเนา หรือสิ่งที่จะแสดงหลักฐานถึงการได้รับใบอนุญาตขับขี่ : ปรับไม่เกิน 1,000 บาท 
– ขับรถโดยที่ใบขับขี่หมดอายุ  : ปรับไม่เกิน 2,000 บาท 

ผู้ที่ต้องการต่อใบขับขี่ สามารถจองคิวต่อใบขับขี่ออนไลน์ผ่านแอพพลิเคชั่น DLT Smart Queue หรือ  จองคิวต่อใบขับขี่ออนไลน์ทางเว็บไซต์ 
สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ : กรมการขนส่งทางบก Call Center 1584

เสียงความรู้กฎหมาย ตอนที่ 142 ขับรถโดยไม่มีใบขับขี่ ผิดกฎหมาย

อ้างอิง :  พ.ร.บ.รถยนต์ พ.ศ. 2522 (มาตรา 64, 65) , พ.ร.บ.จราจรทางบก พ.ศ. 2522 (มาตรา 1 (32), 31/1, 152