ค้นหา

ยืมเงินใคร – ให้ใครยืม ต้องรู้วิธี!!!

สัญญาเงินกู้ เป็นเรื่องที่ใครหลาย ๆ คน ไม่ค่อยรู้จัก หรือ อาจรู้จักไม่ดีพอ เวลาที่เราเดือดร้อน ต้องการเงินด่วน เรามักนึกถึง เพื่อนสนิท ญาติ หรือ คนใกล้ตัวก่อน ซึ่งเป็นวิธีที่ง่าย ไม่ต้องมีสัญญาอะไรให้วุ่นวาย มีเพียงแต่สัญญาใจเท่านั้น แต่ในทางกลับกัน คนให้ยืมบางครั้ง ก็ไม่สบายใจ จะทวงทีก็ลำบาก เกรงใจกันบ้าง ถูกอ้างด้วยเหตุผลต่างๆนานา สัญญาเงินกู้ จึงเป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยแก้ปัญหากวนใจเหล่านี้ได้ และยังเป็นหลักฐานทางกฎหมายเมื่อเกิดปัญหาได้อีกด้วย

แชทยืมเงิน ยุค 4G สมัยนี้….วันดีคืนดี เพื่อนก็แชทมายืมเงิน

แต่รู้ไหมว่า การแชทมายืมเงินออนไลน์ เกิน 2,000 บาทขึ้นไป สามารถใช้เป็นหลักฐานฟ้องร้องได้แล้วนะ ถ้ามี 3 สิ่งนี้

  1. ข้อความและมูลค่าการยืมเงิน
  2. บัญชีผู้ยืมเงิน ที่ระบุตัวตนผู้ยืมได้
  3. หลักฐานการโอนเงิน
  4. Appication ในระบบที่น่าเชื่อถือ เช่น Facebook , Line เป็นต้น

เมื่อโดนยืมเงินออนไลน์ ให้เก็บหลักฐานไว้ทันที ไม่ดัดแปลงแก้ไข

สัญญากู้ยืมเงิน เกิน 2,000 บาท

  • ต้องทำหลักฐานการกู้ยืมเงินเป็นหนังสือ ลงลายมือชื่อผู้ยืม

อายุความฟ้องคดีการกู้ยืมเงิน

ต้องฟ้องร้องกันภายใน 10 ปี นับตั้งแต่วันที่กำหนดชำระเงินคืน

ถ้าสัญญากู้ยืมเงิน มีกำหนดชำระเงินต้น พร้อมดอกเบี้ยเป็นงวดๆ จะมีอายุความ 5 ปี

*ปล.การยืมเงินแบบปากเปล่า ฟ้องร้องไม่ได้

ที่มา : พ.ร.บ.ว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2544

อ่านเพิ่มเติมได้ที่่ นิตยสาร เรื่อง โปรดอ่านก่อนเป็นหนี้