ค้นหา

ปัญหาเพื่อนบ้านควรพูดคุยเจรจาแบบคนบ้านใกล้เรือนเคียง

1. จอดรถขวางหน้าบ้าน

 • หากมีรถขวางหน้าบ้าน  ห้ามทุบหรือทำลายรถที่จอดขวาง   
 • ติดป้ายเตือนว่าห้ามจอด หรือแจ้งตำรวจให้ลากรถ ไปเก็บไว้ที่สถานีได้

2. สัตว์เลี้ยง

 • ส่งเสียงดัง  สามารถเรียกสินไหมทดแทนได้
 • ทำลายข้าวของ สามารถร้องเรียนหน่วยงานท้องถิ่นให้มา ตรวจสอบข้อเท็จจริงได้
 • ห้ามทำร้ายหรือฆ่าสัตว์

3. ต้นไม้ที่รุกล้ำที่ดิน

 • สามารถเก็บผลไม้ที่ตกตามธรรมชาติได้
 • ทำหนังสือแจ้งเจ้าของต้นไม้ หากเจ้าของไม่ตัดกิ่ง เจ้าของที่ดินตัดเองได้ และหากรากทำให้เกิดปัญหาต่อโครงสร้างบ้านฟันทิ้งได้เลย
 • ห้ามตัดกิ่งก้านโดยไม่มีการบอกกล่าวก่อน  
 • ตัดรากโดยไม่มีเหตุผล  
 • เก็บ เด็ด สอย ดอกและผลจากต้น

4. การส่งเสียงดัง

 • สามารถเข้าไปเจรจา หากไม่ได้รับความร่วมมือสามารถอัดคลิป แจ้งเจ้าหน้าที่เพื่อให้มาตรวจสอบได้
 • ห้ามเข้าไปหาเรื่อง ด่าทอ ทำร้ายร่างกาย

5. สภาพแวดล้อม

 • สามารถฟ้องร้องให้รื้อถอนได้
 • ห้ามเข้าไปต่อว่าหาเรื่อง หรือทุบทำลายสิ่งก่อสร้าง

6. เพื่อนบ้านทำหลังคาใหม่และน้ำตกใส่บ้าน

 • ควรทำการเจรจาพูดคุย หากไม่เป็นผลมีสิทธิ์เรียกร้องค่าสินไหมทดแทน หรือฟ้องร้องให้รื้อถอนได้
 • ห้ามทุบทำลายสิ่งก่อสร้าง

ข้อแนะนำ : ควรมีการพูดคุยเจรจา แบบถ้อยทีถ้อยอาศัย ร่วมมือ ร่วมใจ แบบคนบ้านใกล้เรือนเคียง

ที่มา : ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์