ค้นหา

ประมาท : คำนี้ในกฎหมาย

ประมาท : #คำนี้ในกฎหมายแปลว่า ???

ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 59 วรรค 4 กล่าวว่า 

กระทำโดยประมาท ได้แก่กระทำความผิด ‘มิใช่โดยเจตนา’ แต่กระทำโดย ‘ปราศจากความระมัดระวัง’ ซึ่งบุคคลในภาวะเช่นนั้นจักต้องมีตามวิสัยและพฤติการณ์ และผู้กระทำอาจใช้ความระมัดระวังเช่นว่านั้นได้ แต่หาได้ใช้ให้เพียงพอไม่

🔸วันหนึ่ง บังเอิญว่าภูมิตื่นสายกว่าปกติ รู้สึกตัวอีกทีภูมิก็กำลังจะไปทำงานสายซะแล้ว

🔸ด้วยความที่คิดว่าจำเป็นจะต้องรีบ และเห็นว่าถนนโล่ง ภูมิจึงเร่งความเร็วขึ้นอีก

🔸ทันใดนั้นก็มีคนเดินข้ามถนน ภูมิเหยียบเบรคแล้ว แต่รถยังไถลไปข้างหน้าจนชนคนที่ข้ามถนนเข้า

จากตัวอย่าง จะเห็นได้ว่า ภูมิ ‘ไม่มีเจตนา’ จะขับรถชนคนที่เดินข้ามถนนเลย แต่เป็นเพราะ ‘ความประมาท’ ไม่ระมัดระวังในสถานการณ์ที่ควรระมัดระวัง แม้ภูมิจะเห็นว่าถนนโล่ง แต่การขับรถด้วยความเร็วเกินกว่าที่กฎหมายกำหนดก็อาจทำให้เกิดอุบัติเหตุได้ ซึ่งภูมิควรจะตระหนักได้ถึงความเสี่ยงนี้และใช้ความระมัดระวังในการขับรถให้มากกว่านี้ ด้วยความปรารถนาดีจาก #สำนักงานกิจการยุติธรรม

#กฎหมาย#ศัพท์กฎหมายวันละคำ#ประมาท#คดีอาญา#ชื่นใจคนไทยรู้กฎหมาย#รู้กฎหมายไว้ใช้กฎหมายเป็น