ค้นหา

ความผิดฐานต่อสู้หรือขัดขวาง การปฏิบัติงานของเจ้าพนักงาน

ต่อสู่ขัดขวางเจ้าพนักงาน

ต่อสู่ ใช้กำลังขัดขืน เพื่อให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานไม่สำเร็จ

ขัดขวาง เพื่อให้เกิดอุปสรรคในการปฏิบัติงานของเจ้าพนักงาน

ตัวอย่าง (1) ขับรถปาดรถตำรวจ เพื่อไม่ให้จับกุม (2) ดิ้นขัดขืนไม่ให้ตำรวจใส่กุญแจมือ (3) ผลักหน้าอกตำรวจในขณะเข้าตรวจค้นบ้าน

มีโทษ จำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 20,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

ต่อสู้หรือขัดขวาง….โดยใช้กำลังทำร้ายหรือขู่ว่าจะทำร้าย

มีโทษ จำคุกไม่เกิน 2 ปี หรือปรับไม่เกิน 40,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

ตัวอย่าง (1) ใช้อาวุธปืนเพื่อข่มขู่ตำรวจไม่ให้จับ (2) ขัดขืนการจับกุมและชกตำรวจ (3) กอด ดึง รั้ง ไม่ให้ตำรวจจับกุม

ที่มา : ประมวลกฎหมายอาญา