ค้นหา

ถ้าไม่มีพินัยกรรม ตายแล้ว…มรดกเป็นของใคร?

ถ้าไม่มีพินัยกรรม ตายแล้ว…มรดกเป็นของใคร?

“ครอบครัว” ในชีวิตของเราทุกคนแตกต่างกันแต่สำคัญอย่างมาก เพราะ ครอบครัว คือ คนที่เรารัก คนใกล้ชิด และคนอื่นๆ อีกมากมาย เคยสงสัยไหมครับว่า ใครบ้างที่จะได้รับมรดกถ้าเราเสียชีวิต?

>> การทำพินัยกรรม เป็นอีกวิธีหนึ่งที่จะแสดงเจตนา…ที่จะให้ทรัพย์สินของเราตกเป็นของบุคคลบางคน. ในกรณีที่เราเสียชีวิต ซึ่งต้องทำตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมายกำหนด และบ่อยครั้งในกรณีที่เราไม่ได้ทำพินัยกรรมไว้ อาจทำให้เกิดปัญหาในการแบ่งมรดกภายในครอบครัวได้ 

>> วันนี้อยากนำความรู้เรื่อง “มรดก” ในกรณีที่ไม่ได้ทำพินัยกรรมเอาไว้ ว่ามีวิธีสัดส่วนการแบ่งมรดกอย่างไรบ้าง 

>> “กองมรดก” ได้แก่อะไรบ้าง?
ทรัพย์สิน เช่น เงิน รถยนต์ บ้าน
ความรับผิด เช่น หนี้ ค่าเสียหาย
สิทธิหน้าที่ เช่น สิทธิครอบครองที่ดิน เช่าทรัพย์

>> ผู้มีสิทธิ์ได้รับมรดกตามกฎหมาย
– ผู้สืบสันดาน (ลูก,หลาน,เหลน)
– พ่อ แม่
– พี่น้องแท้ๆ
– พี่น้องคนละพ่อแม่
– ปู่ ย่า ตา ยาย
– ลุง ป้า น้า อา

ที่มา : ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1599-1635