ค้นหา

กติกาการทวงหนี้ : หนี้ถูกหรือผิดกฎหมาย ก็ทวงหนี้ได้

ห้ามทวงกับคนที่ไม่ใช่ลูกหนี้ เว้นแต่จะระบุไว้ในสัญญา *ยกเว้น สามี ภรรยา บุพการี หรือผู้สืบสันดาน ของลูกหนี้

ฝ่าฝืนมีโทษ : จำคุกสูงสุด 1 ปี หรือปรับสูงสุด 100,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

ห้ามส่งเอกสารทวงหนี้แบบเปิดผนึก แสดงข้อความ/โลโก้บนจดหมาย ที่สื่อว่าทวงหนี้

ฝ่าฝืนมีโทษ : จำคุกสูงสุด 1 ปี หรือปรับสูงสุด 100,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

ห้ามส่งเอกสารแอบอ้าง หน่วยงานรัฐเพื่อทวงหนี้

ฝ่าฝืนมีโทษ : จำคุกสูงสุด 5 ปี หรือปรับสูงสุด 500,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

ห้ามส่งเอกสารทวงหนี้โดยแอบอ้างว่ามาจากสำนักกฎหมาย-ทนายความ หรือแสดงข้อความข่มขู่ว่าหากไม่ชำระจะดำเนินคดี-ยึดทรัพย์-อายัดเงินเดือน

ฝ่าฝืนมีโทษ : จำคุกสูงสุด 3 ปี หรือปรับสูงสุด 300,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

ติดต่อทวงถามหนี้ได้ไม่เกินวันละ 1 ครั้ง

จันทร์-ศุกร์ 8.00-20.00 น. : วันหยุดราชการ 8.00-18.00 น.

หากฝ่าฝืนโทษปรับสูงสุด 100,000 บาท 

นับรวมทั้งการโทรศัพท์, ส่ง SMS หรือแอพลิเคชั่น Line หากลูกหนี้รับสายหรือเปิดอ่านข้อความถือว่าทวงแล้ว

*แต่หากไม่รับสาย-ไม่อ่านข้อความ ถือว่ายังไม่ได้ทวง

ห้ามพูดจาดูหมิ่นลูกหนี้

ฝ่าฝืนมีโทษ : จำคุกสูงสุด 1 ปี หรือ ปรับสูงสุดไม่เกิน 100,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

ห้ามข่มขู่ ใช้ความรุนแรง ทำให้เกิดความเสียหายแก่ร่างกาย ทรัพย์สิน และชื่อเสียง

ฝ่าฝืนมีโทษ : จำคุกสูงสุด 5 ปี หรือปรับไม่เกิน 500,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

อ่านเพิ่มเติม : How to 5 วิธี ทวงหนี้แบบน่ารัก : ใครเป็นลูกหนี้ก็ต้องยอมคืน!!