ค้นหา

สื่อลามกอนาจารเด็ก ไม่มี ไม่แชร์ ไม่ขาย

สื่อลามกอนาจารเด็กคือ สิ่งที่แสดงให้เห็นการกระทำทางเพศของเด็ก อายุไม่เกิน 18 ปี มีลักษณะลามกอนาจาร ในรูปแบบเอกสาร หนังสือ รูปภาพ รูปถ่าย ภาพเขียน ภาพพิมพ์ ภาพยนตร์ คลิปเสียง คลิปวีดีโอ หรืออื่นๆ  รวมถึงการ save ไว้ในระบบคอมพิวเตอร์ สมาร์ทโฟน หรือ อัปโหลดลง Dropbox หรือ icloud เป็นต้น

SAVE

ใครมีสื่อลามกอนาจารเด็กไว้ใช้เพื่อไว้ใช้ประโยชน์ทางเพศของตนเองหรือผู้อื่น มีโทษจำคุก 5 ปี หรือปรับไม่เกิน 100,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

SHARE

การแชร์หรือส่งต่อแก่ผู้อื่น มีโทษจำคุก 7 ปี ปรับไม่เกิน 140,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

ขาย

การผลิต นำเข้า หรือส่งออก เผยแพร่ ขาย แจก แสดงโฆษณา แนะนำ บอกต่อ  หรือเกี่ยวข้องในการขายมีโทษจำคุก 3-10 ปี และปรับตั้งแต่ 60,000 – 200,000 บาท

ที่มา : พ.ร.บ. แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ 27) พ.ศ.2558