ค้นหา

“แจ้งเกิด” ภายใน 15 วัน ต้องทำอย่างไร?

“แจ้งเกิด” สำคัญ ภายใน 15 วัน ต้องทำอย่างไร?

เรื่องใกล้ตัว พ่อ-แม่ มือใหม่ เมื่อมีเด็กเกิด…(พระราชบัญญัติทะเบียนราษฎร พ.ศ. 2534) ต้องแจ้งต่อนายทะเบียนท้องที่ที่เด็กเกิดภายใน 15 วัน นับแต่วันที่เกิด

การแจ้งเกิดนั้น มีความแตกต่างเรื่องการเตรียมเอกสาร หลักฐานต่างๆ ตามสถานที่เด็กเกิด ไปแจ้งต่อเจ้าหน้าที่ ได้แก่ เกิดนอกหรือในสถานพยาบาล และเกิดที่ต่างประเทศ

สำหรับสำนักงานเขต กทม.ปรับให้บริการงานทะเบียน ลดความหนาแน่นของประชาชนในช่วงแพร่ระบาดของเชื้อโรคโควิด-19 โดยจะเปิดให้บริการเฉพาะงานทะเบียนราษฎร์ รับแจ้งเกิด-ตาย, การตรวจคัดและรับรองสำเนารายการทะเบียนราษฎร, งานบัตรประจำตัวประชาชน ให้บริการเฉพาะขอตรวจคัดและรับรองสำเนาเกี่ยวกับบัตรประจำตัวประชาชน, จดทะเบียนสมรส-หย่า ในวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 8.00-16.00 น.

ส่วนวันหยุดราชการ (เสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์) ให้บริการรับแจ้งเกิด-ตาย

ในต่างจังหวัดตรวจสอบกับผู้นำท้องถิ่นก่อนดำเนินการด้วยนะครับ

ที่มา : พระราชบัญญัติทะเบียนราษฎร พ.ศ. 2534