ค้นหา

ห้ามอ้างว่าไม่รู้อายุเด็ก!! เพื่อให้พ้นผิดการกระทำผิดทางเพศ

องค์ประกอบการกระทำผิด

 • ผู้กระทำอายุไม่เกิน 18 ปี
 • กระทำชำเรา
 • กระทำต่อเด็กอายุ 13 ปี แต่ไม่เกิน 15 ปี
 • เด็กยินยอม

ศาลเด็กเยาวชนและครอบครัว มีอำนาจพิจารณา ดังนี้

 • นำมาตราการคุ้มครองสวัสดิภาพเด็กมาใช้
 • อนุญาตให้เด็กแต่งงานโดยกำหนดเงื่อนไขหลังแต่งงาน
 • ศาลจะต้องลงโทษผู้กระทำผิด แต่น้อยกว่าที่กฎหมายกำหนดเพียงใดก็ได้ โดยคำนึงประโยชน์ของผู้ถูกกระทำผิดและผู้ถูกกระทำผิด

*การกระทำดังต่อเด็กอายุไม่เกิน 13 ปี ห้ามอ้างว่าไม่รู้อายุเด็ก เพื่อให้พ้นผิด!!!

 • กระทำชำเรา
 • พรากไปจากบิดา มารดา หรือผู้ปกครอง
 • อนาจาร หรือพาไปเพื่ออนาจาร
 • เป็นธุระจัดหา หรือรับซื้อ

โทษข้อหากระทำชำเราต่อเด็ก : ผู้ใดกระทำชำเราต่อเด็กที่ไม่ใช่ภริยาหรือสามีตน โดยเด็กจะยินยอมหรือไม่ตาม โทษดังนี้

1. เด็กอายุไม่เกิน 15 ปี จำคุก 4 – 20 ปี และปรับ 80,000 – 400,000 บาท

2. เด็กอายุไม่เกิน 13 ปี จำคุก 7 – 20 ปี หรือ จำคุกตลอดชีวิต และปรับ 140,000 – 400,000 บาท

3. หากเป็นเป็นการรุมโทรมเด็ก จำคุกตลอดชีวิต

ที่มา : พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ 23) พ.ศ. 2558