ค้นหา

แนะวิธี! ดำเนินคดีข่มขืน

กฎหมายน่ารู้ 65 : แนะวิธีดำเนินคดีข่มขืน หลายเหตุการณ์ที่ผู้เสียหายในคดีถูกล่วงละเมิดทางเพศไม่ดำเนินคดีกับผู้กระทำความผิดได้ อาจเนื่องมาจากความคิดว่าตนเองไม่อาจทำอะไรต่อไปได้เองเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นหรือมีอาการบาดเจ็บมาก หรืออับอายไม่กล้าไปดำเนินคดี หรือเกิดจากเหตุอื่นๆ เกี่ยวกับข้อกฎหมาย ขั้นตอน วิธีการ ตามกฎหมายนอกจากผู้เสียหายแล้วกฎหมายให้บุคคลอื่นแจ้งความร้องทุกข์แทนผู้เสียหายได้ เช่น

– สามี/ภริยาที่ชอบด้วยกฎหมาย

– ในกรณีที่ผู้เสียหายอายุต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์ พ่อ/แม่ที่ชอบด้วยกฎหมาย

– อายุต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์ และไม่มีพ่อ-แม่ หรือมีพ่อแม่ที่ไม่สามารถทำหน้าที่ได้ หรือมีผลประโยชน์ขัดกับผู้เสียหาย ญาติหรือผู้มีประโยชน์เกี่ยวข้องร้องขอต่อศาลให้ตั้งเป็น “ผู้แทนเฉพาะคดี” ได้ ฯ

หลังเกิดเหตุผู้เสียหายหรือหากเด็กถูกกระทำผู้ปกครองควรทำ ดังนี้

– รีบไปพบแพทย์รักษาอาการบาดเจ็บ

– รีบไปพบแพทย์ตรวจเชื้อกามโรค/โรคเอดส์

– รีบไปพบแพทย์ป้องกันการตั้งครรภ์

– รีบไปพบแพทย์เพื่อเก็บหลักฐาน

– ไม่ควรเปลี่ยนเสื้อผ้า อาบน้ำ ชำระล้างสิ่งใดๆ จากร่างกายก่อนพบแพทย์

– รีบแจ้งความต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจทันทีหรือภายในอายุความที่กฎหมายกำหนด

เพราะสิ่งสำคัญในการดำเนิคดีอาญา คือ พยานหลักฐานที่ผู้กระทำความผิดได้ทิ้งร่องรอยไว้ (เช่น น้ำเชื้ออสุจิ ร่องรอยการร่วมประเวณี ขน ผม สารกล่อมประสาท แอลกอฮอล์)

ที่มา : ประมวลกฎหมายอาญาและวิธีพิจารณาความอาญา