ค้นหา

ถามตามปัญหา พื้นที่พูดคุยเกี่ยวกับกฎหมาย

ตอบกลับไปยัง: กฎหมายอาญา กับ พระราชบัญญัติ ต่างกันอย่างไร??

หน้าแรก » ถามตามปัญหา » กฎหมายบ้านเมือง » กฎหมายอาญา กับ พระราชบัญญัติ ต่างกันอย่างไร?? » ตอบกลับไปยัง: กฎหมายอาญา กับ พระราชบัญญัติ ต่างกันอย่างไร??

jang
Participant
jang

พระราชบัญญัติ เป็นกฎหมายที่มีความสำคัญ รองลงมาจากรัฐธรรมนูญ เป็นกฎหมายที่ออกโดยผ่านกระบวนการนิติบัญญัติ ได้รับการเห็นชอบจากรัฐสภาแล้ว จึงประกาศใช้ ผู้ตราหรือผู้ลงนามในกฎหมายก่อนประกาศใช้ คือ พระมหากษัตริย์ การออกกฎหมายโดยทั่วไปโดยวิธีปกติธรรมดา จะออกในรูปพระราชบัญญัติเสมอ แต่ถ้าหากกฎหมายฉบับใด มีลักษณะครอบคลุม เกี่ยวพันกันหลายเรื่อง ก็อาจออกในรูปประมวลกฎหมาย เช่น ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ประมวลกฎหมายอาญา คำว่า ประมวลกฎหมาย หมายถึง กฎหมายที่รวบรวมเรื่องที่คล้ายคลึงกัน หรือเกี่ยวข้องกันมาบัญญัติไว้รวมกัน เป็นเรื่อง เป็นหมวดหมู่ อย่างเป็นระบบ เพื่อความสะดวกในการศึกษา และการใช้ ประมวลกฎหมายเหล่านี้เมื่อร่างเสร็จแล้วจะต้อง มีพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายฉบับนั้นอีกทีหนึ่ง