ค้นหา

ซ่อน ย้าย ทำลายศพ เจตนาโหดต้องเพิ่มข้อหาฆ่าอำพราง

การฝัง ซ่อน ย้าย หรือทำลายศพ หรือส่วนใดส่วนหนึ่งของศพ โดยมีเจตนาแอบแฝง คือ #ปิดบังการเกิด #การตาย และ #เหตุแห่งการตาย ถือเป็นความผิดมีโทษถึงจำคุก ตามมาตรา 199 ผู้ใดลอบฝัง ซ่อนเร้น ย้ายหรือทำลายศพหรือส่วนของศพเพื่อปิดบังการเกิด การตายหรือเหตุแห่งการตาย ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินสองหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ตัวอย่างที่เห็นบ่อยเช่น คดีฆ่าหั่นศพ คดีฆ่าทิ้งน้ำ ฆ่าแล้วโปกปูน ฯ หรือพฤติกรรมที่คนร้ายพยายามจะปิดบังอำพรางคดี

สำหรับข้อหาที่กล่าวมานั้น ผู้กระทำความผิดที่ก่อเหตุฆ่าผู้อื่นหรือทำให้ผู้อื่นตาย ทั้ง 5 ข้อหา หากมีเจตนาปิดบัง การเกิด การตาย หรือเหตุแห่งการตาย ต้องรับโทษเพิ่มขึ้นตามข้อหานี้

5 ข้อหาเหตุฆ่าคนตาย ได้แก่

 1. เจตนาฆ่าผู้อื่น (คือ ทำให้ตายโดยไม่จำกัดวิธี) (มาตรา 288) โทษ : ประหารชีวิต จำคุกตลอดชีวิต หรือจำคุกตั้งแต่ 15 – 20 ปี
  เจตนาฆ่า ในลักษณะดังนี้ โทษประหารชีวิต (มาตรา 289)
  (1) ฆ่าบุพการี (คือ ผู้สืบสายโลหิตโดยตรงขึ้นไป เช่น พ่อ แม่)
  (2) ฆ่าเจ้าพนักงาน ที่ทำตามหน้าที่หรือเพราะเหตุที่จะทำหรือได้ทำตามหน้าที่ (ต้องเป็นหน้าที่ที่ชอบด้วยกฎหมาย)
  (3) ฆ่าผู้ช่วยเหลือเจ้าพนักงาน ที่ทำตามหน้าที่หรือเพราะเหตุที่จะช่วยหรือได้ช่วยเจ้าพนักงานแล้ว
  (4) ฆ่าโดยไตร่ตรองไว้ก่อน (คือ การคิดทบทวนหรือวางแผน ไม่ใช่การกระทำโดยปัจจุบันทันด่วน เช่น จ้างวานฆ่า วางแผนฆ่า เตรียมพาหานะเพื่อใช้ไปฆ่า)
  (5) ฆ่าโดยทรมานหรือทารุณโหดร้าย (เช่น ฆ่าโดยไม่ต้องการให้ตายทันที แต่ทำให้ได้รับความลำบากอย่างสาหัสหรือด้วยวิธีที่โหดร้ายจนถึงแก่ความตาย)
  (6) ฆ่าเพื่อตระเตรียมการหรือเพื่อความสะดวกที่จะทำความผิด (เช่นฆ่าเพื่อสะดวกในการลักทรัพย์)
  (7) ฆ่าเพื่อจะเอาหรือเอาผลประโยชน์จากการที่ตนได้ทำความผิดอื่น เพื่อปกปิดความผิดอื่น หรือเพื่อหลีกเลี่ยงให้พ้นอาญาในความผิดอื่นที่ได้ทำไว้
 2. ทำให้คนอื่นฆ่าตัวตายหรือพยามฆ่าตัวตาย มาตรา 292 กระทำทารุณ หรือปัจจัยคล้ายคลึงกันแก่บุคคลที่ต้องพึ่งตนในการดำรงชีพหรือในการอื่น จนบุคคลนั้นฆ่าตัวตายหรือพยายามฆ่าตัวตาย #โทษ : จำคุกไม่เกิน 7 ปี และปรับไม่เกิน 140,000 บาท
  มาตรา 293 ผู้ใดช่วยหรือยุยง เด็กอายุไม่เกิน 16 ปี หรือผู้ที่ไม่สามารถเข้าใจว่าการกระทำของตนมีสภาพหรือสาระสำคัญอย่างไร หรือไม่สามารถบังคับการกระทำของตนได้ ให้ฆ่าตัวตายหรือพยายามฆ่าตัวตาย โทษ : จำคุกไม่เกิน 5 ปี หรือประบไม่เกิน 100,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
 3. ไม่มีเจตนาฆ่า มาตรา 290 แต่ทำร้ายจนเป็นเหตุให้ถึงแก่ความตาย (เช่น ขับรถไล่ ทำให้ผู้ตายขับรถด้วยความเร็วเพื่อหลบหนี จนเกิดเหตุรถชน ถึงแก่ความตาย) โทษ : จำคุกตั้งแต่ 3 – 15 ปี
  ไม่มีเจตนาฆ่าตามมาตรา 289 แต่ทำร้ายจนเป็นเหตุให้ถึงแก่ความตาย ในลักษณะโทษ : จำคุกตั้งแต่ 3 – 20 ปี
 4. ประมาท มาตรา 291 และเป็นเหตุให้ถึงแก่ความตาย (คือ การกระทำที่ไม่ได้ใช้ความระมัดระวังทั้งๆ ที่สามารถใช้ความระมัดระวังได้ในภาวะนั้นซึ่งบุคคลต้องมีตามวิสัยและพฤติการณ์) โทษ : จำคุกไม่เกิน 10 ปี และปรับไม่เกิน 200,000 บาท
 5. ตายในเหตุการณ์ชุลมุนต่อสู้ มาตรา 294 ผู้ใดเข้าร่วมในการชลมุนต่อสู้ระหว่างบุคคลตั้งแต่ 3 คนขึ้นไป และมีบุคคล (ที่เข้าร่วมหรือภายนอก) ถึงแก่ความตาย โทษ : จำคุกไม่เกิน 2 ปี หรือประบไม่เกิน 40,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ** ถ้าผู้ชุลมุนต่อสู้แสดงได้ว่ากระทำไปเพื่อห้ามการชุลมุนต่อสู้ หรือเพื่อป้องกันโดยชอบด้วยกฎหมาย : ไม่ต้องรับโทษ**