เรื่องล่าสุด

Q&A : เป็นแม่ค้าออนไลน์แต่ไม่ได้จดทะเบียนการค้า ผิดหรือไม่?

“ปัจจุบันพฤติกรรมของผู้บริโภคหันไป ซื้อ-ขาย ในโลกออนไลน์กันมากขึ้น ประโยชน์คือสะดวก รวดเร็ว และประหยัดเวลา ทำให้ผู้ประกอบการ พ่อค้า-แม่ค้า หันมาขายของกันตามโซเชียลมีเดียมากขึ้นตามไปด้วย แต่รู้ไหมว่าผู้ประกอบการ พ่อค้า-แม่ค้า จำเป็นต้องจดทะเบียนการค้าภายใน 30 วัน นับตั้งแต่วันที่เริ่มค้าขายเช่นกัน…”