หมวดหมู่

เรื่องล่าสุด

Q&A : พูดจาให้ร้ายเจ้าพนักงาน มีความผิดหรือไม่?

การใช้คำพูด กริยาท่าทาง วิธีการอย่างอื่นที่เจตนาดูหมิ่น ดูถูก เหยียดหยาม ทำให้อับอาย เสียหาย เป็นที่เกลียดชัง สบประมาท หรือด่าเจ้าพนักงาน “ขณะปฎิบัติหน้าที่” หรือ “ได้กระทำการตามหน้าที่” ต้องรับโทษไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 20,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ