ค้นหา

ถามตามปัญหา พื้นที่พูดคุยเกี่ยวกับกฎหมาย

ตอบกลับไปยัง: เจ้าของบ้านอยู่อยู่มาทวงเอาที่จอดรถของผู้เช่าบ้าน ทำได้หรือไม่

หน้าแรก » ถามตามปัญหา » กฎหมายบ้านเมือง » เจ้าของบ้านอยู่อยู่มาทวงเอาที่จอดรถของผู้เช่าบ้าน ทำได้หรือไม่ » ตอบกลับไปยัง: เจ้าของบ้านอยู่อยู่มาทวงเอาที่จอดรถของผู้เช่าบ้าน ทำได้หรือไม่

jang
Participant
jang

ไม่สามารถทำได้ค่ะ ตาม“ประกาศคณะกรรมการว่าด้วยสัญญา เรื่อง ให้ธุรกิจการให้เช่าอาคารเพื่ออยู่อาศัยเป็นธุรกิจที่ควบคุมสัญญา พ.ศ. 2561” ห้ามผู้ให้เช่าปิดกั้น ไม่ให้ผู้เช่าเข้าใช้ประโยชน์ในทรัพย์หรือเข้าไปในสถานที่เช่าเพื่อยึดหรือขนย้ายทรัพย์สินของผู้เช่า