ค้นหา

ถามตามปัญหา พื้นที่พูดคุยเกี่ยวกับกฎหมาย

ตอบกลับไปยัง: กฎหมายอาญา กับ พระราชบัญญัติ ต่างกันอย่างไร??

หน้าแรก » ถามตามปัญหา » กฎหมายบ้านเมือง » กฎหมายอาญา กับ พระราชบัญญัติ ต่างกันอย่างไร?? » ตอบกลับไปยัง: กฎหมายอาญา กับ พระราชบัญญัติ ต่างกันอย่างไร??

กลุ่มสื่อสารองค์กร
Participant
กลุ่มสื่อสารองค์กร

ถามแบบนี้ ต้องมาดูเรื่อง “ลำดับศักดิ์ของกฎหมาย” ก่อน
ลำดับศักดิ์ของกฎหมายไทย มีลำดับ ดังนี้
1. รัฐธรรมนูญ
2. พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ, พระราชบัญญัติ
3. พระราชกำหนด
4. พระราชกฤษฎีกา
5. กฎกระทรวง
6. ระเบียบ, ข้อบังคับ, ประกาศ, คำสั่ง, ข้อบัญญัติท้องถิ่น ฯลฯ

สำหรับ กฎหมายอาญา คือ ประมวลกฎหมายอาญาท้ายพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายอาญา พ.ศ. 2499
ประมวลกฎหมายอาญา จึงถือเป็นกฎหมายลำดับเดียวกับ พระราชบัญญัติ

สำหรับคำถามที่ว่า “กฎหมายอาญา กับ พระราชบัญญัติ ต่างกันอย่างไร?”
ก็ตอบได้ว่า กฎหมายอาญา คือ กฎหมายระดับพระราชบัญญัติฉบับหนึ่ง
ส่วน พระราชบัญญัติ คือ กฎหมายที่มีลำดับศักดิ์รองจากรัฐธรรมนูญ