ค้นหา

ถามตามปัญหา พื้นที่พูดคุยเกี่ยวกับกฎหมาย

ตอบกลับไปยัง: เพื่อนบ้านเดินสายไฟบนรั้วคอนกรีตที่เราเป็นคนสร้างโดยไม่ได้รับอนุญาติ

หน้าแรก » ถามตามปัญหา » กฎหมายบ้านเมือง » เพื่อนบ้านเดินสายไฟบนรั้วคอนกรีตที่เราเป็นคนสร้างโดยไม่ได้รับอนุญาติ » ตอบกลับไปยัง: เพื่อนบ้านเดินสายไฟบนรั้วคอนกรีตที่เราเป็นคนสร้างโดยไม่ได้รับอนุญาติ

OJA
Keymaster
OJA

ถ้ารั้วแบ่งครึ่งก็ทำอะไรไม่ได้
แต่ถ้ารั้วอยู่ในเขตที่ดินคุณก็ทำได้แต่แนะนำว่าอย่าดีกว่า