ค้นหา

สถานี CEO # สัมภาษณ์พิเศษ ครูหยุย วัลลภ ตังคณานุรักษ์

บทสัมภาษณ์พิเศษ ครูหยุย วัลลภ ตังคณานุรักษ์ กล่าวถึงซีรีย์ฮอร์โมนวัยว้าวุ่น วัยรุ่นไทยในปัจจุบัน และกระบวนการยุติธรรมสำหรับเด็กและเยาวชน ติดตามรายการได้ที่ สถานี CEO ทาง Justice Channel