ค้นหา

กระบวนการยุติธรรมที่ “ล่าช้า” คือ “ความไม่ยุติธรรม”

กระบวนการยุติธรรมที่ “ล่าช้า” คือ “ความไม่ยุติธรรม”

การส่งเสริมให้ประชาชนมีความรู้และป้องกันภัยจากสังคมด้วยตนเองได้ซึ่งกระบวนการยุติธรรมเรามักไปมองกันที่ปลายทาง หรือเรียกง่ายๆว่ามีทั้ง ต้นน้ำ กลางน้ำ ปลายน้ำ และถ้าเป็นต้นน้ำ เรามีวิธีอย่างไรที่ไม่ให้อาชญากรรมเกิด และถ้าหากมาถึงปลายน้ำเราจะมีวิธีแก้ไขอย่างไร? ลองมารับฟังบทสัมภาษณ์จาก นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา