ค้นหา

หนังสั้น : ความยุติธรรมของพ่อ เรื่อง สองพี่น้อง

หนังสั้นยอดเยี่ยมรองอันดับ 1 โครงการประกวดหนังสั้นความยุติธรรม ปี 3 “หัวข้อ ความยุติธรรมของพ่อ” เรื่องสองพี่น้อง ทีมฮักไอเดีย เป็นเรื่องราวของสองพี่น้องที่มีไม่เคยยอมกัน ต่างฝ่ายต่างต้องการเอาชนะกัน ขาดความพอดี ขาดความเสียสละ ความเห็นอกเห็นใจกัน โดยลืมคิดไปว่าทั้งสองเป็นพี่น้องกัน ต้องช่วยเหลือซึ่งและกัน ต้องดูแลกัน และต้องอยู่ร่วมกัน พ่อได้พยามไกล่เกลี่ยและให้ความยุติธรรมกับทั้งสองฝ่ายเสมอ เพื่อให้สองพี่น้องรักกัน สามัคคีกัน และอยู่ร่วมกันอย่างสันติ

หนังสั้น : ความยุติธรรมของพ่อ เรื่อง สองพี่น้อง