ค้นหา

“JUS(T)ACT HACKATHON” เปลี่ยนความเบลอเป็นความชัด ปลดล็อกโลกทัศน์ความยุติธรรม

“JUS(T)ACT HACKATHON” เปลี่ยนความเบลอเป็นความชัด ปลดล็อกโลกทัศน์ความยุติธรรม

สำนักงานกิจการยุติธรรม กระทรวงยุติธรรม ร่วมมือกับมูลนิธิฟรีดริชเนามัน ประเทศไทย, Good Factory, เฟซบุ๊กแฟนเพจ echo และมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย จัดกิจกรรม “JUS(T)ACT HACKATHON” เปลี่ยนความเบลอเป็นความชัด ปลดล็อกโลกทัศน์ความยุติธรรม

มุ่งเดินหน้าส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมให้ประชาชนสามารถเข้าถึงความรู้กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม ระหว่างวันที่ 14-15 กันยายน 2562 ณ Too Fast to Sleep สาขามหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ บางเขน กิจกรรม”JUS(T)ACT HACKATHON” ได้รวบรวมผู้ที่มีความสนใจที่จะสร้างสรรค์และช่วยเปลี่ยนแปลงให้ประชาชนเข้าถึงความรู้กฎหมายและกระบวนการยุติธรรมได้อย่างง่าย กว่า 60 คน ประกอบด้วย นักเรียน นักศึกษา บุคลากรจากภาครัฐและเอกชน รวมถึงบุคคลทั่วไป มาระดมความคิด ร่วมมือกันในการหาทางออก (Solution) สร้างสรรค์สิ่งต่าง ๆ ให้ดีขึ้น หรือสร้างสรรค์สิ่งใหม่ที่เป็นนวัตกรรมอย่างไร้ขอบเขต เพื่อแก้โจทย์เรื่องกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม ต่อเนื่องเป็นเวลานานหรือภายในเวลาเพียงชั่วข้ามคืน (Hackathon) ภายในเวลา 27 ชั่วโมง เพื่อสร้างสรรค์นวัตกรรมการเข้าถึงความรู้กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม แก้ไขโจทย์ความท้าทายในกระบวนการยุติธรรมของประเทศ เปลี่ยนทิศทางนโยบายระดับกระทรวงและภาพรวมของประเทศ เพื่อการพัฒนาการเข้าถึงกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมอย่างยั่งยืน

โดย Solution สามารถถูกนำเสนอได้หลายรูปแบบ ตั้งแต่ Conceptual design, Demo application, หรืออยู่ในรูปแบบของ Campaign กิจกรรม สื่อ เป็นต้น โดยมีผู้เชี่ยวชาญจากหลากหลายสาขามาให้คำปรึกษาแก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมภายในงานอีกด้วย อาทิ ด้านการออกแบบเรียนรู้ ดร.พิมพ์รภัช ดุษฎีอิสริยกุล ผู้จัดการโครงการประเทศไทย มูลนิธิฟรีดริชเนามัน ด้านกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม คุณธัญทิพย์ ยศกฤตวิทย์สกุล ผอ.กองมาตรฐานด้านสิทธิมนุษยชน ด้านการสื่อสารและกระตุ้นการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมเชิงบวก คุณรัตติกร วุฒิกร Design Director บริษัท Club Creative ด้านการออกแบบนวัตกรรม คุณฤทธิกร มหาคชาภรณ์ ผู้ก่อตั้งและ Content Director เฟซบุ๊กแฟนเพจ echo เป็นต้น จากนั้นเข้าสู่ช่วงไฮไลท์ของงาน ที่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะได้นำเสนอแนวความคิดและผลงานต้นแบบจำลอง (Prototype) ในการส่งเสริมให้ประชาชนเข้าถึงความรู้กฎหมายและกระบวนการยุติธรรมอย่างยั่งยืนต่อไป