ค้นหา

สิทธิของผู้ต้องหา หรือ ผู้ถูกจับกุม

“คุณมีสิทธิที่จะไม่พูด เพราะคำพูดของคุณอาจใช้เป็นพยานในชั้นศาล” ประโยคเท่ห์ๆ แบบนี้ไม่ได้มีแค่ในหนังนะครับ เพราะ กฎหมายให้สิทธิผู้ถูกจับกุมหรือผู้ต้องหา พูดหรือไม่พูดก็ได้ครับ เจ้าหน้าที่เค้าก็จะบันทึกไว้ นอกจากนี้ผู้ถูกจับมีสิทธิขอติดต่อผู้ที่ตนไว้วางใจเป็นคนในครอบครัว เพื่อน เจ้านาย หรือทนายความ มีทั้งฟรีและไม่ฟรี รวมถึงสิทธิอื่นๆ ที่จะนำเสนอในวันนี้ครับ สิทธิของผู้ต้องหาหรือผู้ถูกจับกุมเป็นต้นทางของกระบวนการยุติธรรมจะเป็นข้อเท็จจริงสำคัญต้องใช้พิจารณาคดีในชั้นศาล ดังนั้น การรู้ถึงสิทธิเมื่อถูกจับจะเป็นประโยชน์เต็มๆ กับผู้ถูกจับกุมและผู้ต้องหาอย่างไม่ต้องสงสัย