ค้นหา

เพราะความยุติธรรม…รอไม่ได้

กองทุนยุติธรรม : “เพราะความยุติธรรม…มันรอไม่ได้” หนึ่งในหลัการทำงานช่วยเหลือชาวบ้านที่เดือดร้อนเกี่ยวกับคดีความในจังหวัดเพชรบุรี จากมุมมองที่เปรียบผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนเป็นเหมือนญาติพี่น้องและคนในครอบครัว ที่มาขอความช่วยเหลือจากกองทุนยุติธรรม แต่ขั้นตอนและเกณฑ์การพิจารณาจะเป็นอย่างไรนั้น เราต้องไปติดตามจากคลิปนี้กัน จะเป็นอย่างไรบ้างนั้นไปติดตามกันได้เลยจ้า

ขอรับความช่วยเหลือค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดีและเงินเยียวยาแก่ผู้เสียหายและจำเลยในคดีอาญา ได้ที่

1.สำนักงานกองทุนยุติธรรม โทร : 02-5026318 หรือ ยื่นขอได้ที่ อาคารซอฟต์แวร์ปาร์ค ชั้น 22 ถนนแจ้งวัฒนะ ต.คลองเกลือ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี

2.กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ชั้น 2 ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ฯ (อาคารเอ) ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ 0 2141 2847-67

3.พื้นที่ต่างจังหวัดสามารถขอรับความช่วยเหลือได้ที่สำนักงานยุติธรรมจังหวัดทุกจังหวัดทั่วประเทศ

4.สายด่วนกระทรวงยุติธรรม 1111 กด 77 ฟรี 24 ชั่วโมง