ค้นหา

สถานีCEO #สัมภาษณ์พิเศษ ดร.เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์

บทสัมภาษณ์พิเศษ ดร.เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์ นักวิชาการอาวุโส มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด ในประเด็น “การเตรียมความพร้อมของประเทศไทย ในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน”