ค้นหา

สถานี CEO ตอน ความสำคัญของการมีส่วนร่วม (ตอน2)

ได้รับเกียรติจาก นายสมบัติ บุญงามอนงค์ หรือที่รู้จักกันในนาม บ.ก.ลายจุด มาถ่ายทอดแนวคิดและมุมมองในเรื่องของ ประชาธิปไตย และการตื่นตัวทางการเมือง ซึ่งเป็นการแสดงออกถึงการมีส่วนร่วมในภาคประชาสังคม และกระบวนการยุติธรรม ที่มากขึ้นในประเทศไทย

ติดตามรับชมรายการสถานีCEO และอีกหลากหลายรายการได้ทุกวันจันทร์ทาง www.youtube.com/ojajusticetv และ http://www.oja.go.th/new2011/Pages/ju…