ค้นหา

ภาษามือ Justice care

แนวทางการช่วยเหลือเหยื่อผู้เสียหายและผู้ไม่ได้รับความเป็นธรรมแบบบูรณาการ ภายใต้แนวคิด ยุติธรรมใส่ใจ 24ชั่วโมง (Justice Care)พัฒนามาจากหลักการให้ความช่วยเหลือผู้เสียหาย หรือเหยื่ออาชญากรและการปฏิบัติอย่างเป็นธรรม การได้รับการชดใช้ความเสียหายโดยผู้กระทำความผิด การได้รับการชดเชยความเสียหายโดยรัฐ และการให้ความช่วยเหลือเหยื่อด้านอื่นๆ