ค้นหา

กระบวนการยุติธรรมกับงานวิจัย @มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ2563

สวัสดีทุกๆท่าน กลับมาอีกครั้งพร้อมสาระดีๆที่มีมาฝาก วันนี้แอดจะพาทุกคนไปทัวร์กันที่ “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2563 (Thailand Research Expo 2020)” งานดีมีสาระที่จัดขึ้นปีละครั้งโดยสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ(วช.) ร่วมกับหน่วยงานเครือข่ายในระบบวิจัยทั่วประเทศ และหนึ่งในนั้นก็มีสำนักงานกิจการยุติธรรมอยู่ด้วย โดยครั้งนี้ทาง สกธ.ได้ร่วมจัดการเสวนาทางวิชาการในหัวข้อ “งานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อพัฒนากระบวนการยุติธรรม” ซึ่งการเสวนาในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อเป็นการส่งเสริมการนำผลงานวิจัยในกระบวนการยุติธรรมไปใช้ประโยชน์ และจะได้รับทราบผลการศึกษาวิจัยในด้านต่างๆ ที่จะนำไปสู่การพัฒนาแนวปฏิบัติการให้บริการประชาชนของกระทรวงยุติธรรม อีกทั้งยังมีในส่วนของภาคนิทรรศการ ที่ทางสำนักงานกิจการยุติธรรม และหน่วยงานในกระทรวงยุติธรรมมาร่วมกันนำเสนอผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง บอกเลยว่างานวิจัยแต่ละเรื่องนั้นว้าวมาก อยากรู้ว่าจะว้าวขนาดก็ไปรับชมได้เลยครับ