ค้นหา

Yes!…I Do! ไปกัน! เตรียมจดทะเบียนสมรส

กฎหมายน่ารู้ 87 : Yes!…I Do! ไปกัน! เตรียมจดทะเบียนสมรส 
ใครว่า…ทะเบียนสมรสไม่สำคัญ แค่กระดาษแผ่นเดียวซะที่ไหน?
วันนี้เรามาดูกันเถอะ จดทะเบียนทะเบียนสมรส ดียังไง ทำยังไง เตรียมตัวเตรียมใจแล้วอะไรอีก

ทะเบียนสมรส คือ ?
ทะเบียนสมรส คือ เอกสารทางกฎหมายเพื่อยืนยันสถานะการสมรสของบุคคลสองคน ให้มีสถานะเป็นสามี-ภรรยา หรือ คู่ชีวิต ให้เป็นไปตามหลักกฎหมาย

ข้อดีของการจดทะเบียนสมรส
–  สิทธิในการรับรองบุตร และ บุตรมีฐานะเป็นบุตรที่ชอบด้วยกฎหมาย
– สิทธิในแบ่งสินสมรส
อ่านเพิ่มเติม สินสมรส:


✨ สิทธิในการรับมรดกในกรณีที่คู่สมรสเสียชีวิต
✨ สิทธิจากการเป็นข้าราชการ
✨ ลดหย่อนภาษีเงินได้
✨ สิทธิฟ้องร้องดำเนินคดีอาญา และ คดีแพ่ง หรือ เรียกร้องค่าเสียหายแทนกันได้
✨ หากสมรสกับหญิงต่างชาติมีสิทธิ์ขอถือสัญชาติไทยได้

คุณสมบัติของผู้จดทะเบียนสมรส
– ชาย-หญิง ครบ 20 ปีขึ้นไป สามารถจดทะเบียนสมรสเองได้ไม่ต้องขอใคร
แต่ถ้าอายุเกิน 17 ปีบริบรูณ์ต้องได้รับอนุญาตจากพ่อแม่ หรือ ผู้ปกครอง
และ หากอายุต่ำกว่านั้นจำเป็นต้องให้ศาลอนุญาตให้จดทะเบียนได้
– ต้องไม่เป็น”คู่สมรส”ของบุคคลอื่น (จดทะเบียนซ้อนไม่ได้)
หากหญิงจะสมรสใหม่(สามีเก่าตาย หรือ หย่า)
ต้องรอ 310 วัน (ดูว่าท้องอยู่ หรือ เปล่า)

ยกเว้น
– กลับไปจดทะเบียนสมรสกับคู่เดิม
– คลอดบุตรแล้ว
– มีใบรับรองแพทย์ว่าไม่ได้ตั้งครรถ์
– มีคำสั่งศาล
กรณี จดสมรสไม่ได้เลย หากเป็น…
– บุคคลวิกลจริต หรือ คนไร้ความสามารถ
– มีความสัมพันธ์เป็นทางเลือด พี่น้องร่วมบิดามารดา หรือ ร่วมแต่บิดามารดา
– พ่อหรือแม่กับบุตรบุญธรรม

เอกสารที่ต้องใช้ในการจดทะเบียนสมรส
– บัตรประจำตัวประชนหรือบัตรอื่นที่ทางราชการออกให้
– กรณีชาวต่างประเทศขอจดทะเบียนสมรส
– สำเนาหนังสือเดินทาง
– หนังสือรับรองสถานภาพบุคคลจากสถานทูตหรือสถานกงสุลหรือองค์การของรัฐบาลประเทศนั้น มอบหมาย พร้อมแปล
– สำเนาทะเบียนบ้าน
– หลักฐานการหย่า(ถ้ามี)
– หลักฐานการตายของคู่สมรสคนก่อน(ถ้าตาย)
– สูติบัตรและทะเบียนบ้านของบัตร(ถ้ามี)
และต้องมีพยาน 2 คนที่มีอายุครบ 20 ปีขึ้นไป

 เอกสารสำคัญที่ต้องแก้ถ้าเปลี่ยนคำนำหน้าชื่อ-นามสกุล
*ปัจจุบันผู้หญิงสามารถเลือกได้ว่าจะเปลี่ยนคำนำหน้าชื่อจากนางสาวเป็นนางหรือไม่ และ ตามกฎหมายไม่ได้กำหนดว่าจะต้องเปลี่ยนนามสกุลตามฝ่ายชาย ไม่เปลี่ยนก็ได้ หรือฝ่ายชายจะใช้นามสกุลฝ่ายหญิงก็ได้*
– บัตรประชาชน
– ใบขับขี่
– หนังสือเดินทาง
– วีซ่า
– บัญชีธนาคาร
– บัตรเครดิต
– ประกันสังคม
– ประกันสุขภาพ

ค่าธรรมเนียมในการจดทะเบียนสมรส
– จดที่สำนักงานทะเบียน ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย
– แต่หากจดนอกสำนักทะเบียน (จดที่บ้าน ที่โรงแรม ที่วัด ใต้ทะเล) มีค่าธรรมเนียม 200 บาท พร้อมรถรับส่ง(ถ้าใต้ทะเลก็ต้องใช้เรือดำน้ำนะ)

สุดท้ายนี้ การจดทะเบียนไม่ใช่แค่ป้ายแขวนคอว่าใครเป็นของใคร แต่เป็นการผูกชีวิตกันตามกฎหมายก็ว่าได้ อย่ามองข้ามการจดทะเบียนสมรสเลยนะครับ ขอให้คู่รักทุกคู่มีสุข ใครโสดก็ขอให้เจอคนที่ใช่พาไปเคาท์ดาวน์ปีใหม่นะครับ

ที่มา : การจดทะเบียนสมรส