ค้นหา

Stay Safe อยู่อย่างปลอดภัย ตอนที่ 1 “อยู่บ้าน…ให้อุ่นใจ

Stay Safe อยู่อย่างปลอดภัย
ตอนที่ 1 “อยู่บ้าน…ให้อุ่นใจ

สำนักงานกิจการยุติธรรม ขอแนะนำวิธีการป้องกันภัยด้วยตัวเองง่ายๆ ที่ทุกคนก็ทำได้ กับ 6 แนวทางป้องกันอาชญากรรม

แนวทางที่ 1 อยู่บ้าน…ให้อุ่นใจ
แนวทางที่ 2 ภัยสาธารณะ…ระวังได้
แนวทางที่ 3 เดินทางปลอดภัย สบายใจ หายห่วง
แนวทางที่ 4 ท่องเที่ยวปลอดภัย
แนวทางที่ 5 เจ้าหน้าที่รัฐใส่ใจประชาชน
แนวทางที่ 6 หมายเลขโทรศัพท์ที่สำคัญ

ในตอนที่ 1 (Ep 1) เราจะมาแนะนำวิธีอยู่บ้านอย่างไรให้อุ่นใจกันครับ

มีข้อแนะอะไรบ้างมาดูกันได้เลย

ข้อมูลจาการสำรวจสถิติอาชญากรรมภาคประชาชน (Victimization Survey) พ.ศ.2557 โดย สำนักงานกิจการยุติธรรม
ตอนที่ 1 (Ep 1) อยู่บ้าน…ให้อุ่นใจ
มีข้อแนะอะไรบ้างมาดูกันได้เลย
รั้วบ้านควรมีลักษณะโปร่ง สูงและแข็งแรง
เลี้ยงสุนัขไว้ส่งเสียงดังช่วยเตือนภัย หรือติดตั้งสัญญาณไซเรนคอยส่งสัญญาณ
เลี้ยงสุนัขไว้ส่งเสียงดังช่วยเตือนภัย หรือติดตั้งสัญญาณไซเรนคอยส่งสัญญาณ
เมื่อเปิดประตูบ้านรับใคร ควรดูให้แน่ใจเสียก่อนว่าเป็นคนแปลกหน้าหรือเปล่า
ประตูหน้าต่างควรเลือกใช่วัสดุอุปกรณ์ที่มีความมั่นคงแข็งแรง มีคุณภาพ เพราะจะทำให้ทำลายหรือสะเดาะกระทำได้ยากขึ้น และคนร้ายต้องใช้เวลานาน เสี่ยงต่อการที่บุคคลอื่นจะพบเห็น

หน้าต่างประตูทุกบานคสรมีการติดลูกกรงเหล็ก เพราะจะทำให้คนร้าย กระทำผิดได้ยากขึ้น
ที่ว่างเปล่า ที่ติดกับที่พักอาศัยไม่ควรปล่อยให้มีต้นไม้ขึ้นสูงหรืออยู่ในลักษณะเสื่อมโทรม เพราะคนร้ายอาจใช้เป็นที่ซ้อนตัวในการกระทำความผิดได้
จัดระบบการป้องกันต่างๆ ทั้งในที่พักอาศัยและในชุมชน เช่น การติดตั้งกล้อง CCTV การแลกบัตรผ่านเข้าออกภายในหมู่บ้าน การมีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ติดตั้งสัญญาณแจ้งเหตุ โทรศัพท์ฉุกเฉิน และการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างที่เพียงพอ
ควรติดสัญญาณแจ้งภัยไว้ในหลายแห่ง เพื่อให้ผู้อื่นหรือเพื่อนบ้านใกล้เคียงทราบ และแจ้งเหตุให้เจ้าหน้าที่ตำรวจทราบ

#staysafe#อยู่อย่างปลอดภัย#สำนักงานกิจการยุติธรรม