ค้นหา

เครื่องเล่นชนิดที่มีล้อเลื่อน เป็นสินค้าที่ควบคุมฉลาก

#Lawเป็นประเด็น

นับว่าเป็นการกลับมาฮิตครั้งยิ่งใหญ่ของกีฬาผาดโผนอย่าง “สเก็ตบอร์ด” ที่เรียกได้ว่าฮิตจนมีคนเข้าวงการเป็นจำนวนมาก แต่ท่านทราบหรือไม่ จะซื้อจะขายต้องระวัง  “เครื่องเล่นชนิดที่มีล้อเลื่อน” 
เช่น รองเท้าสเก็ตชนิดมีล้อ โรลเลอร์สเก็ต โรลเลอร์เบลด สเก็ตบอร์ด รถสกู๊ตเตอร์ขนาดเล็ก
= เป็นสินค้าที่ควบคุมฉลาก

ต้องระบุข้อแนะนำในการใช้ ต้องระบุคำเตือน

  • ไม่เหมาะสมสำหรับเด็กอายุต่ำกว่า 4 ปี
  • การเล่นต้องใส่อุปกรณ์เสริมความปลอดภัยทุกครั้ง (หมวกนิรภัย/สนับข้อมือ/สนับศอก/สนับเข่า)
  • ผู้เริ่มฝึกหัดใช้ต้องมีผู้เริ่มดูแลอย่างใกล้ชิด
  • ต้องเล่นในพื้นที่เหมาะสมกับการเล่นโดยเฉพาะ ระบุข้อความ “ถ้าไม่ใส่อุปกรณ์เสริมความปลอดภัย อาจเป็นอันตรายถึงชีวิต”
  • ระบุข้อความ “คำเตือน” เป็นตัวอักษรสีแดง
  • ขนาดไม่ต่ำกว่า 3 มิลลิเมตรและติดไว้ที่ตัวสินค้า

บทลงโทษ : ขายสินค้าที่ควบคุมฉลาก โดยไม่มีฉลากหรือมีฉลากแต่แสดงไม่ถูกต้อง โดยรู้หรือควรรู้อยู่แล้วว่าการ

ไม่มีฉลาก/มีฉลากแต่แสดงไม่ถูกต้องตามกฎหมาย : จำคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับไม่เกิน 100,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

อ้างอิง : 1. พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522 (มาตรา 30, 31) 2. ประกาศคณะกรรมการว้าด้วยฉลาก ฉบับที่ 16 (พ.ศ. 2547) เรื่องให้เครื่องเล่นชนิดที่มีล้อเลื่อนเป็นสินค้าที่ควบคุมฉลาก