ค้นหา

Law เป็นประเด็น : เมื่อตกเป็นผู้ต้องหา ถูกออกหมายจับ “ก็ยังขอเข้ามอบตัวได้”

การเข้ามอบตัวแบ่งเป็น 2 กรณีใหญ่ๆ
1.ถูกออกหมายจับแล้ว
เมื่อเข้ามอบตัวก็จะถูกจับกุมตามกฎหมาย พนักงานเจ้าหน้าที่มีสิทธิควบคุมตัวและผู้ต้องหามีสิทธิขอประกันตัวตามกฎหมาย
2.ยังไม่ได้ถูกออกหมายจับ
เมื่อเข้ามอบตัว ก็จะไม่ถูกจับกุมพนักงานเจ้าหน้าที่จะไม่มีสิทธิควบคุมตัวและต้องปล่อยตัวไปแบบไม่มีประกัน

*ยกเว้น
เห็นว่ามีเหตุให้ออกหมายขัง ตามมาตรา 71 สั่งให้ผู้ต้องหาไปศาลเพื่อขอออกหมายขังทันที
แต่ถ้าเป็นเวลาปิกหรือใกล้ปิดทำการของศาลสั่งให้เป็นศาลในโอกาสแรกที่เปิดทำการ ตามมาตรา 89

หากไม่ปฏิบัติตามจับได้โดยไม่ต้องมีหมายจับหรือคุมตัว

ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 134