ค้นหา

Law เป็นประเด็น 3 : เรื่องสำคัญที่ผู้จัดการหรือผู้ดูแลโรงแรมควรรู้

Law เป็นประเด็น 3 : เรื่องสำคัญที่ผู้จัดการหรือผู้ดูแลโรงแรมควรรู้ ซึ่งหลายๆ เรื่องที่มักจะเกิดขึ้นในวันลอยกระทง หลายๆหน่วยงานได้ออกมาตราการควบคุมความปลอดภัยในหลายเรื่อง ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการทำผิดเกี่ยวกับการเล่นพลุ/ประทัด/ดอกไม้ไฟ แข่งรถ หรือไม่เว้นแม้แต่เรื่องการทำความผิดเกี่ยวกับการพรากผู้เยาว์ เรื่องเพศ  

เหตุการณ์เหล่านี้มักจะเกิดขึ้นบ่อยครั้งในช่วงงานประเพณีลอยกระทง ดังนั้น มาตราการควบคุมความปลอดภัยจากภาครัฐที่ออกมารณรงค์ประชาสัมพันธ์และคุมเข้มขอความร่วมมือผู้ประกอบการโรงแรม/รีสอร์ท/หรือผู้ให้บริการที่พักแบบชั่วคราวหรือค้างคืน ไม่ให้รับลูกค้าอายุต่ำกว่า 18 ปี ในช่วงคืนงานประเพณี #ลอยกระทง หรือ #วาเลนไทน์ โดยการผนึกกำลังของเจ้าหน้าที่หลายฝ่ายออกตรวจตราและเฝ้าระวังเหตุในคืนดังกล่าว

ดังนั้น การจัดทำบัตรทะเบียนผู้พัก (แบบ ร.ร.3) และทะเบียนผู้พัก (แบบ ร.ร.4) ตามพระราชบัญญัติโรงแรม พ.ศ. 2547 มีไว้เพื่อป้องกันไม่ให้บุคคลใด หลบซ่อนหรือมั่วสุมในเขตโรงแรมหรืออาจจะมีการกระทําความผิดอาญาขึ้นในโรงแรม

พ.ร.บ.โรงแรม 2547 กำหนดให้ผู้จัดการโรงแรมต้องจัดให้มีการบันทึกรายการต่าง ๆ เกี่ยวกับผู้พักและจำนวนผู้พักในแต่ละห้องและให้ผู้พักคนใดคนหนึ่งลงลายมือชื่อในบัตรทะเบียนผู้พัก (ร.ร.3) ทันทีที่มีการเข้าพัก แต่กรณีผู้พักมีอายุต่ำกว่า 18 ปี และเข้าพักตามลำพัง ผู้จัดการหรือผู้แทนต้องลงลายมือชื่อกำกับไว้ด้วย และนำไปบันทึกลงในทะเบียนผู้พัก (ร.ร.4) ให้แล้วเสร็จภายใน 24 ชั่วโมงหลังจากมีการลงทะเบียนเข้าพัก รวมทั้งต้องเก็บรักษาบัตรทะเบียนผู้พักและทะเบียนผู้พักไว้อย่างน้อย 1 ปี และต้องให้อยู่ในสภาพที่ตรวจสอบได้  

หากผู้จัดการโรงแรมไม่ปฏิบัติตามจะมีความผิดตามมาตรา 56 มีโทษปรับตั้งแต่ 20,000 – 100,000 บาท และอาจได้รับโทษหนักสุดถึงขั้นยึดใบอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรมหรือหากผู้จัดการโรงแรมลงข้อมูลเท็จในบัตรทะเบียนผู้พัก หรือทะเบียนผู้พักจะมีความผิดตามมาตรา 61 มีโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือนหรือปรับไม่เกิน 1,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับ

#ร่วมมือกันเป็นหูเป็นตาให้สังคม ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานกิจการยุติธรรม กระทรวงยุติธรรม

#Lawเป็นประเด็น#กฎหมายน่ารู้#ลอยกระทง2562#สำนักงานกิจการยุติธรรม#ชื่นใจคนไทยรู้กฎหมาย#รู้กฎหมายไว้ใช้กฎหมายเป็น

ที่มา : http://web.krisdika.go.th/data/law/law2/%C349/%C349-20-2547-a0001.pdf