ค้นหา

วิธีปฏิบัติต่อผู้ต้องขังหญิงที่ตั้งครรภ์

เมื่อผู้ต้องกักขังเป็นผู้หญิงที่ตั้งครรภ์ รัฐจะปฎิบัติอย่างไรในสถานกักขัง #วิธีปฎิบัติต่อผู้ต้องกักขังหญิงที่ตั้งครรภ์#สำนักงานกิจการยุติธรรม#infographic

สร้างสรรค์โดย : สำนักงานกิจการยุติธรรม