ค้นหา

จะหนักจะเบาให้เราดูแล สายด่วนกระทรวงยุติธรรม 1111 กด 77

1.รับปรึกษาปัญหากฎหมาย

2. ช่วยเหลือการดำเนินคดี

3. ประกันตัวชั่วคราว

4.ช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากการถูกละเมิดสิทธิ

5.เรียกร้องความไม่เป็นธรรม

6.ขอค่าตอบแทนผู้เสียหายและจำเลยในคดีอาญ่

7.สนับสนุนโครงการให้ความรู้ทางกฎหมาย

8.ไกล่เกลี่ยระงับข้อพิพาท