ค้นหา

วิธีการจัดการศพไร้ญาติ และศพนิรนามของประเทศไทยและต่างประเทศ

เพราะว่าฉัน คือ วิญญาณ ผู้ทุกข์ทรมาน หลอกหลอนเธอมาตั้งนาน ไม่รู้ตัวว่าตาย …แต่ แต่ แต่ ศพจะไม่เหงา เดียวดายอีกต่อไป ด้วยวิธีการ “จัดการศพไร้ญาติ และศพนิรนามของประเทศไทยและต่างประเทศ”

จากปัญหาศพไร้ญาติ และศพนิรนามจำนวนมาก หลุมฝังศพไม่พอ ทั้งยังใช้งบประมาณที่สูงในการจัดการศพ งานวิจันชิ้นนี้จึงศึกษาขั้นตอนการจัดการศพไร้ญาติ และศพนิรนามของประเทศไทยและต่างประเทศ ข้อดี ข้อเสีย ข้อเสนอแนะ และแนวทางแก้ปัญหา แบบใหม่ที่ได้ผลและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมาแนะนำ

ศพนิรนาม : ศพหรือชิ้นส่วนอวัยวะของมนุษย์ เสียชีวิตโดยที่ระบุไม่ได้ว่าเป็นใคร ภายใน 48 ชั่วโมง
ศพไร้ญาติ : ศพที่ระบุตัวบุคคลได้ แต่ไม่มีญาติมารับกลับ ภายใน 48 ชั่วโมง

เมื่อมีผู้แจ้งความว่าพบศพนิรนาม หรือ ชิ้นส่วนอวัยวะของมนุษย์ ตำรวจจะแจ้งข้อมูลไปยังสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ กระทรวงยุติธรรม หากพบว่าศพไม่มีญาติ

เบื้องต้น…

1.พนักงานสอบสวนต้องดำเนินการรักษาศพไว้ที่ชันสูตรศพ อย่างน้อย 3วัน
– จัดทำทะเบียนส่งศพฝัง รายละเอียดแนบท้ายหนังสือสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
– ประสานงานสมาคม มูลนิธิให้กำหนดหมายเลขหลุมฝังศพ
– ห่อศพและทำแผ่นป้ายชื่อศพ แล้วถ่ายภาพเป็นหลักฐาน พร้อมส่งไปสุสาน
2.เมื่อพนักงานสอบสวนสราบว่าผู้ตายเป็นใคร ให้แจ้งกองทะเบียนประวัติอาชญากรรมทราบ เพื่อถอนประกาศสืบหา

นี่เป็นเพียงขั้นตอนเบื้องต้นเมื่อพบศพเท่านั้น ยังมีขั้นตอนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัดการและพิสูจน์ศพ นิรนาม
อย่างไรก็ตาม…การจัดการศพไร้ญาติและศพนิรนาม แต่ละแบบ ต้องดูตามความเหมาะสมของสังคมไทยและกฎหมายด้วย

อ่านเพิ่มเติมได้ที่ : https://so04.tci-thaijo.org/…/article/view/240183/166584
ที่มาวารสารกระบวนการยุติธรรม ปีที่ 13 เล่มที่ 2 พฤษภาคม – สิงหาคม หน้า 139
บทความโดย ณัฐธิดา ศรีนาค นักนิติวิทยาศาสตร์ชำนาญการ

#บทความวิชาการ#งานวิจัย#ศพนิรนาม#ศพไร้ญาติ#สำนักงานกิจการยุติธรรม